Privacy Policy van Weerterveld71.nl 

Algemeen

Het is belangrijk dat u weet hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die u invoert als u op zoek bent naar een bedrijfsruimte. Het gaat hier naast uw NAW-gegevens om gegevens omtrent uw zoekopdrachten en het door u zelf aangemaakte zoekprofiel. Daarnaast gaat het om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna). Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet wij met uw persoonsgegevens?

Het korte antwoord is: Weerterveld71.nl wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om de kans te vergroten dat u vindt wat u zoekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. Weerterveld71.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan Weerterveld71 ter beschikking stelt. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. u bezoekt Weerterveld71.nl zonder ‘cookies’ te accepteren en zonder een Weerterveld71.nl account aan te maken. U laat dan in het geheel geen persoonsgegevens achter, maar u kunt niet optimaal van Weerterveld71.nl gebruik maken;
 2. u bezoekt Weerterveld71.nl zonder een Weerterveld71.nl account aan te maken, maar wel onder acceptatie van ‘cookies’. In dat geval stelt u in beperkte mate persoonsgegevens aan Weerterveld71.nl ter beschikking (zie hierna uitgebreider);
 3. u bezoekt Weerterveld71.nl en u accepteert ‘cookies’ en u maakt ook een Weerterveld71.nl account aan. Bij deze optie stelt u meer gegevens over uw zoekopdrachten ter beschikking (waarover ook uitgebreider hierna).

Door gebruik te maken van Funda gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit Privacybeleid beschreven. Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Weerterveld71.nl website en niet op andere websites waarvoor op de website links worden getoond. Als u via een hyperlink op één van de Weerterveld71.nl websites terecht komt op de website van een ander, zoals een Weerterveld ondernemer, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website.

Wie is Weerterveld71.nl?

Weerterveld71.nl is een onderneming die het aanbod van bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals fundainbusiness.nl. en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14628466

Weerterveld71.nl vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Weerterveld71.nl houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van Weerterveld71.nl . Daarnaast kunt u contact opnemen met info@weerterveld71.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Weerterveld71.nl gegevens verwerkt, dan kunt u Weerterveld71.nl verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Weerterveld71.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal Weerterveld71.nl uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Weerterveld71.nl kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Op welke wijze beschermt Weerterveld71.nl uw persoonsgegevens?

Weerterveld71.nl neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Weerterveld71.nl doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Weerterveld71.nl Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Indien u als bezoeker van de website van Weerterveld71.nl besluit uw gegevens via Weerterveld71.nl aan een derde te verstrekken, dan is Weerterveld71.nl niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Weerterveld71.nl ?

Weerterveld71.nl verzamelt en verwerkt vier soorten informatie:

 • informatie die u zelf invult;
 • informatie die wij, alleen met uw nadrukkelijke toestemming, van een derde partij, zoals Facebook, ontvangen;
 • automatisch gegenereerde informatie;
 • informatie omtrent te koop/te huur aangeboden objecten.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Weerterveld71.nl aanbiedt, kunt u een persoonlijke Weerterveld71.nl account aanmaken. Hierin kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen, zoals uw e-mail adres, naam, adres, woonplaats, pasfoto, telefoonnummers en zoekprofiel.

U hoeft niet alle gegevens te verstrekken. Alleen uw emailadres is noodzakelijk voor het aanmaken van een Weerterveld71.nl account. Wel kan het zo zijn dat u van sommige functies die Weerterveld71.nl biedt, zoals het instellen van een Zoekopdracht of de dienst Samen Zoeken, geen gebruik kunt maken zonder meer informatie over uzelf te verstrekken.

U kunt ook gebruik maken van derde partijen, zoals Facebook, om in te loggen of een account aan te maken. Hierbij kunnen uw accountgegevens automatisch aangevuld worden met gegevens van de betreffende derde partij. Wij zullen u hiervoor altijd nadrukkelijk om toestemming vragen en u uitleggen welke persoonsgegevens precies worden gevraagd en opgeslagen.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Weerterveld71.nl maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Meer informatie over de cookies die Funda gebruikt kunt u vinden in het Cookiebeleid. 

Voor welke doeleinden zal Weerterveld71.nl informatie over u gebruiken?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Weerterveld71.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het beschikbaar stellen van een online platform voor het Nederlandse aanbod van onroerend goed;
 • het meten van de belangstelling voor Weerterveld71.nl diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de Weerterveld71.nl websites;
 • statistisch en wetenschappelijk onderzoek naar de bedrijfs o.g.markt door derden;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van Weerterveld71.nl ;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien Funda daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten met makelaars over de Weerterveld71.nl  promotie)producten en diensten;

Door gebruik te maken van Weerterveld71.nl, geeft u Weerterveld71.nl toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van uw communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld via Weerterveld71.nl een brochure aanvragen of een afspraak maken voor een bezichtiging;
 • informatie aan u verstrekken over diensten en updates van Weerterveld71.nl ;
 • het aan u toesturen van statistieken, zoals statistieken die informatie bevatten over hoe vaak uw pand wordt bekeken op Funda;
 • om u gerichte advertenties en/of onroerend goed objecten te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie/object worden getoond waarvan Weerterveld71.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft;
 • het toesturen van de Weerterveld71.nl nieuwsbrief: indien u deze dienst aanzet, gebruikt Weerterveld71.nl uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen;

Indien u optimaal gebruik wilt maken van alle diensten die Weerterveld71.nl u te bieden heeft, kunt u in uw Weerterveld71.nl account kiezen om toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:

 • het delen van uw persoonsgegevens en zoekprofiel met uw makelaar. Indien u deze dienst aanzet, geeft u uw makelaar meer inzicht in uw zoekgedrag en daardoor in uw wensen;
 • het vergelijken van uw zoekprofiel en b.o.g. aanbod met dat van andere Funda gebruikers en het tonen van uw pand aan andere Funda gebruiker(s) en diens makelaar(s), indien u op Weerterveld71.nl deel neemt. Om b.o.g. dat voldoet aan uw zoekprofiel te kunnen aanbevelen, vergelijkt Weerterveld71.nl uw zoekprofiel en aanbod met dat van andere Funda gebruikers. Op het moment dat er b.o.g. voldoet aan uw zoekprofiel, toont Weerterveld71.nl dit pand aan u en uw makelaar. Op een zelfde manier wordt uw pand getoond aan een ander van uw beoordelingen van personen en kantoren, zoals makelaars en makelaarskantoren op Funda. Alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt uw naam en of pasfoto (indien u die heeft geüpload in uw Weerterveld71.nl account) getoond bij uw beoordeling op Funda;

Wijzigingen

Weerterveld71.nl behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld.

Dit betekent overigens niet dat weerterveld71.nl uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven.

De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Weerterveld71.nl website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Weerterveld71.nl account houders. Weerterveld71.nl adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Weerterveld71.nl op te nemen.

www.weerterveld71.nl

Weerterveld 71-F

6231 NC Meerssen

info@weerterveld71.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1 november 2014.